Üyelik sözleşmesi

FiTHOUSE SALON KURALLARI VE KAYIT SÖZLEŞMESİ

Bu taahhütname, FitHouse tesisinden faydalanma koşulları ile uyulması gereken temel prensipleri ve kuralları kapsar. Tesis Kuralları, FitHouse tarandan belirlenmiş ve FitHouse tarandan işlelmekte olan veya ileride tüm tesislerde uygulanacak kuralları içermektedir Üye bu kurallar dahilinde hareket etmekle yükümlü olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. Söz konusu kuralların ihlalinin, Anlaşma'nın ihlali olarak kabul edilmesi konusunda FitHouse ile üye anlaşmışlardır.

Buna göre;
1. Kayıt sözleşmesi tek nüsha olup FitHouse'da muhafaza edilir.

2. Kayıt ücretleri peşin veya sitemiz üzerinde kredi kartı ile alınır.

3 . Kayıt hakları hiçbir şekilde devredilemez, başka bir ayda kullanılamaz, gelinmeyen günler ilave yapılamaz ve dondurulamaz. ( hastalık , sakatlanma , hamilelik ve taşınma dahil )

4 . Peşin alınan veya sitemiz üzerinden kredi kartı ile alınan ücretler geri iade edilemez, devredilemez. Üyelik sözleşmesinin imzalanması, üyeyi sözleşme bedelinin tamamını ödemekle yükümlü kılar. Üyeliğin erken sonlandırılması ve tesise devam etmeme durumları, üyeye geldiği gün kadar ödeme yapma hakkı kesinlikle sağlamaz. Üye, kayıt olunurken anlaşılan dönem ücretinin, anlaşma tarihindeki bedelini ödemekle yükümlüdür.

5 . Kaydı herhangi bir nedenle silinen üyelerimiz antrenmanlara yeniden başlamak için kayıt ve aylık ücretlerini tekrar ödemek zorundadırlar.

6 . Üyelerimizin çalışma hakkı kayıt tarihinden ibaren başlar. (erteleme yazısı hariç )

7 . FitHouse tüm ücretleri dilediği gibi düzenleme hakkına sahiptir.

8 .Üye, memnun kalmadığı tüm konularda tesis ve tesisle ilgili tüm şikayetlerini özel olarak , bizzat tesis müdürüne yapmak zorundadır. İşletmemiz sizlere alternatif çözümler bulmak eğilimindedir.

9 . Tesiste sigara ve benzer tütün ürünleri içmek yasaktır. Bu maddeler ancak FitHouse tarandan belirlenmiş yerlerde içilebilir. Tesiste kesinlikle alkol ve her türlü doping maddeleri kullanmak yasakr.

10 . Tesise silahla girilemez. Ruhsatlı olması halinde dahi tesiste silah taşınamaz.

11 . FitHouse'ın önüne park edilmiş üye ve misafir araçları ile bu araçlarda bırakılan veya soyunma odalarında yer alan dolaplarda ya da emanet dolaplarında bırakılan veya tesis' in herhangi bir yerinde bırakılan veya unutulan eşyalar konusunda herhangi bir sorumluluğu yoktur.

12 . Üyelerimiz tesise giriş ve çıkışlarda turnikeye şifrelerini tuşlamaları gerekmektedir, şifresiz giriş ve çıkışlara izin verilmez. (acil durumlar hariç )

13 . Üyelerimizin üçüncü şahıslara şifrelerini vermeleri ve kullanmalarına müsaade etmeleri yasakr. Bu durum üyenin üyelik hakkının bitmesine neden sayılır ve üye hiç bir hak talep edemez.

14 . Üyelerimizin tesisimize spor çantası ile gelmeleri ve antrenmanlarda uygun temiz spor ayakkabı, temiz renksiz havlu, sporf çorap ve uygun sporf kıyafetler kullanmaları gerekmektedir. Antrenmanlarda sivil ve plaj kıyafetlere, body atletlere ve üstsüz çalışmalara izin verilmez. Aksi takdirde üyelerin antrenman yapmalarına izin verilmez. FitHouse belli pteki sporf kıyafetlerini onaylama ve uygun olmayan kıyafetlere izin vermeme hakkını saklı tutar.

15 . Tesiste özel antrenör ve özel beslenme programı gibi ilave özel akviteler üyelik ücre kapsamı dışındadır ve ayrıca ücrete tabi tutulabilir.

16 . Üyeler tesisten ayrılırken soyunma odalarında ve emanet dolaplarındaki eşyalarını almak ve dolap kilidini resepsiyona teslim etmeleri zorunludur. Kilitli olarak bırakılan dolaplar, gün sonunda FitHouse tarandan açılacak ve dolap içindeki eşyalardan FitHouse sorumlu tutulmayacakr. Tesisimiz kaybolan eşyalardan sorumlu tutulamaz. ( emanet dolapları ve soyunma odasındaki dolaplar dahil )

17 . Tesiste bırakılan ve unutulan eşyalar bulunduğu takrde, tesisçe belirlenmiş bekleme süresinin ardından müdüriyet tarandan belirlenen ihyaç sahiplerine verilir, yada imha edilir. Bu durumda üye hiçbir hak talep edemez.

18 . Emanet dolaplarının anahtarları kaybolduğu veya kırıldığı takrde üyelerimiz ücreni ödemek zorundadır.

19 . Tesisimiz hijyenik olarak düzenli temizlenir, ihyaca göre otomak olarak havalandırılır, kışın standart en az 17-18 derecelik sıcaklık oranları ile ısılmaktadır.

20 . Tesisimizdeki duşların kullanımı 5 dakikadır, sadece duş şampuanı kullanılır, üye duş kullanımı için şahsi duş terliklerini yanında germelidir. ( hijyen ve sağlık açısından )

21 . Üye tesise ait olup da tesiste üyelerin kullanımına sunulmuş olan hiçbir eşyayı tesis dışına çıkartamaz.

22 . Üyenin ve misafirlerinin tesiste FitHouse'in yazılı iznini almaksızın herhangi bir amaçla veya herhangi bir şekilde mal ve hizmet tanımı ve saşını yapmaları kesinlikle yasakr. Üyelerin birbirlerine tesiste salan ürünlerin veya muadillerin başka yerlerden alınmalarını tavsiye veya telkinde bulunmaları üyenin üyelik haklarının bitmesine neden sayılır. Bu durumda üye hiçbir hak talep edemez.

23 . Üye tesiste genel düzeni bozmayacak şekilde, iyi niyetli davranarak tesis kurallarına uymak, başkalarını engelleyici veya rahatsız edici hal ve davranışlardan kaçınmak yükümlülüğündedir. Antrenmanlarda sesli bağırmalara izin verilmez. (hardcore training yasakr) Tesisimizde üye başka bir üye hakkında konuşamaz. Üyelerin tarşmalarına, yüksek sesle, kaba, argo, ahlaka aykırı konuşmak, kırıcı dil kullanmak, diğer üye, konuk veya çalışanları incitmek, tahrik etmek, onların haklarını ihlal etmek veya çalışmalarına engel olmak, ahlak kurallarına aykırı davranışlar genel düzeni bozucu niteliktedir üyenin üyelik haklarının bitmesine neden sayılır. Bu durumda üye hiçbir hak talep edemez.

24 . FitHouse üyelerinin tesiste spor yaparken veya herhangi bir şekilde bulunurken, her ne sebeple olursa olsun uğrayacakları her türlü bedensel ve/veya psikolojik zarar, hastalanma, yaralanma, sakatlanma, uzuv kaybı, ölüm vs. sağlık sorunlarından ve bunların sonuçlarından FitHouse' ün herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu yoktur. Çalışma programları ve egzersiz hareketleri antrenörün yönlendirmesiyle şekillendirilir. Antrenör yönlendirmesi dışında yapılan tüm hareketler sonucunda yaşanabilecek herhangi bir sağlığı etkileyici durumdan FitHouse sorumlu tutulamaz, dahası antrenör yönlendirmesi olmadan yapılan hareketlerin salonun çalışma düzenini bozması durumunda FitHouse, ilgili üyenin üyelik ilişiğini kesme hakkını elinde tutar. Bu durumda üye hiçbir hak talep edemez.

25 . Üyelerimiz duvarlarda asılı olan düzen yazılarına uymak zorundadırlar. (çalışkları ağırlıkları yerine kaldırmak, ağırlıklaranazikdavranmak,ağırlıklarıyereatmamak,ağırlıklarıaletlerinüzerinekoymamak, aletlerinyerlerini değişrmek, aletleri tesis yöneminin izin vermediği tarzda kullanmak ) üyenin üyelik haklarının bitmesine neden sayılır. Bu durumda üye hiçbir hak talep edemez.

26 . Vitamin bardaki ödemeler peşin yapılır, vitamin bardan alınan içecekler bar önünde içilir. ( su ve spor ağızlı içecekler hariç ) Tesisimize dışarıdan yiyecek ve içecek germek yasakr.

27 . Üyenin çocuğu için tesise bakıcı germesi halinde, bakıcılar tesiste bulunduğu süre içinde, FitHouse tarandan gösterilen yerde üye çocuğunu bekler ve bu süre içerisinde tesisi kullanamaz. Üyenin çocuğu bakıcısız geldiği takrde çocuk tesis içinde dolaşamaz. Tesis içinde oluşabilecek tüm olumsuz durumlar için veli uyarılmışr ve tüm yükümlülük veliye air. FitHouse sorumlu tutulamaz.

28 . Üye; varsa sağlığı ile alakalı tüm bilgileri müdüriyet ve antrenörüyle paylaşmak zorundadır. Oluşabilecek tüm sağlık problemleri üyeye air. Tesisimiz program dışı çalışmalardan ve yanlış çalışmalardan doğabilecek sakatlanmalardan sorumlu değildir. Üyelerimiz kayıt olurken, doktorlarından spor yapmalarına engel olmadığını belirtmek, gerekğinde belgelemek durumundadırlar. Bu suretle kayıt yapran üyelerimiz işletmemizi bu konuda doğabilecek olumsuz sonuçlardan sorumlu tutamayacaklarını kabul etmiş sayılırlar.

29 . Kapalı devre televizyon ve müzik yayını işletmemiz bünyesinde yapılmaktadır, dışarıdan müdahaleler kabul edilemez.

30 . Tesisimizin çalışma saatleri Haa içi 09:00 – 22:00 Cumartesi 09:00 – 22:00 Pazar 10:00 – 20:00'dir. FitHouse, Ramazan ayında ve tesisin çalışmasına engel teşkil edebilecek aşırı sıcak ve ya soğuk hava, olağan üstü haller gibi her türlü turumda tesisi kapalı tutma ve ya yukarıda belirlen saatlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Resmi bayramlarda açık, Dini bayramlarda kapalıyız.

31 . Üyelerimizin güvenliği açısından tesisimiz 24 saat 3 adet dış 5 adet iç kamera ile kayıtlı güvenlik kontrolü alndadır.

32 . Üyelerimize bilgilendirme amaçlı ön taraa bulunan üyelik kayıt formunda belirkleri cep numaralarına, sms, mms ve elektronik posta adreslerine e-posta olarak salon kuralları, kampanyalar ve bunun gibi bilgilendirme mesajları yollayabilir.

33 . Yukarıda belirlen maddelere uymayan üyelerimizin üyelikleri anlaşma şartlarının ihlali olarak kabul edilecek ve bu durumda kaydı FitHouse anlaşma koşulları ve sözleşmesi uyarınca üyelik haklarının kullanımını askıya almasıyadatektaraflıolarakkaydınınsilinmesisözkonusuolacakr. Budurumdaüyehiçbirhaktalepedemez.

ÜYE ADI SOYADI / İMZA :